Úsek druhého koridoru z Petrovic u Karviné do Břeclavi je vybaven systémem ETCS

21.03.2021 09:03

Nejmodernějším systémem zabezpečení byly vybaveny tři traťové úseky: z Petrovic u Karviné do Bohumína (14 km), z Bohumína do Přerova (92 km) a z Přerova po Břeclav (98 km). Celkem jde tedy o 204 km tratí, které byly již dříve kompletně pokryty mobilní rádiovou sítí GSM-R. Ta spolu s ETCS vytváří kompaktní celek, který bude využitelný v celé evropské síti.

Zavedení jednotného evropského systému vyžadovalo technické úpravy na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově, ze kterého je řízena rozsáhlá oblast v dotčeném úseku druhého tranzitního železničního koridoru. Zařízení pracuje s tzv. pevnými balízami umístěnými v kolejišti. Ty slouží jako referenční bod přesné lokalizace pozice vozidla tak, aby vlakový zabezpečovač naprosto přesně určil místo, kde se vlak nachází.

Pokud snímače na spodní části vozidla zaznamenají balízu, mobilní část ETCS, která je umístěna ve vozidle, zajistí, aby tato informace byla prostřednictvím mobilní rádiové sítě GSM-R zaslána radioblokové centrále RBC. Ta posílá strojvedoucímu informaci o povolené rychlosti a další nezbytné pokyny. Mobilní část systému ETCS pak stanoví ideální rychlostní křivku a zajistí bezpečný dohled nad rychlostí vozidla, v případě nutnosti je dokáže zastavit. Díky kontinuálnímu rádiovému spojení je strojvedoucí neustále kontrolován, zda všechny pokyny dodržuje.

Zhotovitelem investiční akce s názvem ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav byla společnost AŽD. Stavba je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady projektu dosáhly 730 514 497 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 20 519 708 €, tedy zhruba 533 811 344 Kč.

Zdroj: sž