V Karlovarském kraji skončily opravy dvou nádraží

28.11.2020 16:01

Správa železnic dokončila opravu nádražních budov ve Stráži nad Ohří a v Tršnici v Karlovarském kraji na trati 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb. V Tršnici navíc chystá výstavbu nových nástupišť.

Ve Stráži nad Ohří byla opravena fasáda, střecha, klempířské prvky, veřejně přístupné prostory a přístupové cesty. Celkové náklady dosáhly 8 milionů korun. Tato nádražní budova vznikla v roce 1899 podle projektu Antonína Königa. V souvislosti s dokončením opravy Správa železnic připravuje otevření původní čekárny, která bude dálkově monitorována.

Nádražní budova v Tršnici stojí od roku 1898 a dodnes se dochovala bez necitlivých stavebních zásahů. V letošním roce došlo k celkové opravě objektu, která zahrnuje novou fasádu, střechu, klempířské prvky, úpravu veřejně přístupných prostor a chodníků. Celkové náklady činily 11 milionů korun.

V Tršnici dojde v blízké době také k peronizaci nástupišť v rámci připravované rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo).

Zdroj: Doprava