V Meziměstí doutná železniční historie

18.04.2017 15:36

– Areál meziměstského nádraží ve svých útrobách skrývá poklad, nad nímž zaplesá každé srdce milovníka železniční dopravy. Kdysi nenápadné dveře v hlavní hale, které po nedávné proměně připomínají pohled na zadní část vagónu, skrývají stovky exponátů, které jsou otiskem dávné slávy železnice.

            „Je to taková malá železniční expozice, které má připomenout historii tratí – zejména na Broumovsku – a veškeré dění na železnici až do dnešní doby,“ říká otec myšlenky a fanoušek železniční dopravy Petr David.

            Během patnácti, dvaceti let se Petru Davidovi podařilo nashromáždit stovky exponátů. „Když jsem se dozvěděl, že se někde něco ruší nebo přestavuje, tak jsem se snažil, aby se ty věci nevyhodily a snažil jsem se je získat,“ Přestože expozice vstupuje do své deváté sezóny, tak si je Petr David vědom, že nejvíce je potřeba zapracovat na jejím zviditelnění.

Zdroj: Chrudimský deník