V Praze je devět tunelů pro vlaky

26.09.2014 13:24

- Základní údaje o železničních tunelech v Praze k 25. výročí zprovoznění třetího železničního vinohradského tunelu o délce 1125 metrů 22. září 1989:

 

- Celková délka devíti používaných železničních tunelů v Praze je nyní téměř 7,5 kilometru, nejstarším je Bubenečský tunel ve Stromovce z roku 1868, nejnovější jsou dva Vítkovské tunely z roku 2008. Na území Prahy jich bylo v minulosti více, několik jich ale bylo zrušeno.

 

- Tři roky po Bubenečském tunelu byl v roce 1871 otevřen další železniční tunel v Praze, Vinohradský. Ten zajistil spojení Prahy do Vídně jižní cestou. Práce na tomto dvoukolejném tunelu začaly na podzim 1869. Výhradně ruční ražbu tenkrát komplikovala všudypřítomná spodní voda, písky a tvrdé horniny. Vytěžená zemina byla vyvážena na území dnešních Havlíčkových sadů, na stavbě se podílel i známý podnikatel Moritz Gröbe. Tunel o délce 1149 metrů byl za dva roky dokončen a 19. září 1871 jím slavnostně projel první vlak s knížetem Janem Adolfem Schwarzenbergem.

 

- Druhý Vinohradský tunel o délce 1126 metrů se začal stavět až po bezmála 70 letech, v roce 1940 za nacistické okupace. Tunel byl proražen 6. března 1943 a zprovozněn 15. srpna 1944. S otevřením druhého tunelu pod Vinohrady zanikla stanice Praha-Vinohrady, která byla zřízena u jižního portálu prvního tunelu v říjnu 1888.

 

- Za války začaly práce také na třetím Vinohradském tunelu, byly ale zastaveny po 292 metrech. S dostavbou se začalo až v roce 1983, na původní dvojkolejný úsek ale navázaly rozpletem dva jednokolejné tunely s délkou 1125 metrů. Tunel byl otevřen 22. září 1989. Druhý a třetí Vinohradský tunel jsou součástí trati České Budějovice - Praha, první spojuje Hlavní nádraží se Smíchovem.

 

- Nejstarším pražským železničním tunelem je Bubenečský tunel (též Dejvický tunel) ve Stromovce z roku 1868, který je dlouhý 104 metrů.

 

- Dlouhá léta byly nejdelšími tunely v Praze Vinohradské tunely, které ale byly překonány v roce 2008 dvěma Vítkovskými tunely. Jižní Vítkovský tunel (někdy označován jako Vítkovský tunel II.) je s délkou 1364 metrů nejdelším železničním tunelem na území metropole, následován Severním Vítkovským tunelem (Vítkovský tunel I.), který měří 1316 metrů.

 

- Další tři pražské železniční tunely nejsou moc známé. Železniční tunel pod Táborem (někdy uváděn jako Malešický tunel) se nachází v Hrdlořezích na nákladní železniční trati Praha-Malešice - Praha-Libeň. Byl vybudován v letech 1914-1919 (zprovozněn 18. června 1919), je dvojkolejný a má délku 358 metrů.

 

- Chuchelský železniční tunel je na malochuchelské straně pokračováním tratě ze stanice Praha-Krč přes Branický most směrem k zastávce Praha-Velká Chuchle. Délka tunelu je 500 metrů, zprovozněn byl 30. května 1964.

 

- Železniční tunel pod Bílou skálou (též Libeňský železniční tunel) se nachází v Libni na tzv. Holešovické přeložce mezi stanicemi Praha-Holešovice a Praha-Libeň. V provozu je od 23. prosince 1980, je dvojkolejný a má délku 340 metrů.

 

- Několik železničních tunelů bylo v minulosti v Praze zrušeno, kupříkladu 270 metrů dlouhý Vítkovský tunel z roku 1872. V roce 2008 zde byl ukončen provoz a o dva roky později byl tunel přebudován na cyklostezku a stezku pro pěší.

 

- Již v roce 1929 byl kvůli potřebě rozšířit trať zrušen 94 metrů dlouhý Bohdalecký tunel, který byl zprovozněn v roce 1882. Od roku 1930 byl nahrazen tzv. bohdaleckým zářezem.

 

- V roce 1984 byl zrušen Starý Libeňský tunel na trati Praha-Kolín. Tento 50 metrů dlouhý tunel byl v užívání od roku 1875.

Nejdelší železniční tunely v ČR: Název(místo)Délka v metrechUvedení do provozuPočet kolejí (stavebně/provozně) Březenský(Chomutovsko)175820071/1 Špičácký (Klatovsko)174718782/1 Jižní vítkovský (Praha)136420082/2 Severní vítkovský (Praha)131620082/2 Vinohradský I (Praha)114518712/2 Vinohradský II (Praha)112619442/2 Vinohradský III (Praha)112519892/2* Krasíkovský (Ústeckoorlicko)109820042/2 Zahradnický (Benešovsko)104420122/2

* tunel začíná jako dvoukolejný, později se větví ve dva jednokolejné.

Zdroj: ČTK