V Roztokách začala s ročním zpožděním úprava nástupišť

15.03.2021 16:24

Správa železnic začala s rekonstrukcí stanice Roztoky u Prahy na koridorové trati mezi Prahou a Ústím nad Labem. Za 203,8 milionů korun dojde k rekonstrukci nástupišť a vybudování nového podchodu.

Akce začala s ročním zpožděním: původní tendr musela loni Správa železnic zrušit kvůli příliš drahým nabídkám. Do druhé soutěže přišly dvě nabídky. Vítěznou podalo sdružení Společnost Roztoky u Prahy tvořené firmami Reader & Falge a Rekultivace Ústí nad Labem, a to těsně pod maximální stanovenou cenu.

„S ohledem na vytíženost stanice, jeden rok. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Práce budou rozděleny tak, aby ve stanici byly vždy k dispozici průjezdné koleje,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rekonstrukce části stanice výrazně ulehčí cestování nejen imobilním spoluobčanům, ale například i cestujícím s kočárky. Bezpečnost v železniční stanici posílí rozšířený kamerový systém. Cestujícím ulehčí přístup na nástupiště nový rozhlas či informační a orientační systém. Odpadne tak i nebezpečné dobíhání vlaku na poslední chvíli, kdy hrozí pád do kolejiště.

Podle dřívějších údajů Ropidu denně projde stanicí 2765 lidí, denně tu zastavuje až 70 vlaků. V rámci stavby zůstane zachováno stávající ostrovní nástupiště, které projde rekonstrukcí a bude doplněno výtahem z nového podchodu. U první staniční koleje vznikne nové jednostranné ostrovní nástupiště přístupné schodištěm a výtahem z podchodu.

Další nové vnější nástupiště se vybuduje přímo u výpravní budovy. V souvislosti s peronizací bude nutné provést úpravy konfigurace staničního kolejiště. Nový podchod nahradí současný, již nevyhovující, z roku 1983, a to ve stejné poloze. Podchod bude prodloužen až do areálu Středočeského muzea v Roztokách. Nad rámec stavby dojde také k rekonstrukci letní památkově chráněné čekárny u nádražní budovy.

Zdroj: Doprava