Vlaky na Slovensko jezdí po nových kolejích

25.02.2014 15:02

– Modernizace třetího tranzitního koridoru postoupila až do nejvýchodnější části naší republiky. Právě dnes se uskutečnilo v Mostech u Jablunkova slavnostní ukončení celkové rekonstrukce traťového úseku z Bystřice nad Olší na hranici se Slovenskem. Stavbu za více než pět miliard korun provedlo Sdružení SRB v čele se společností Subterra. Informoval o tom mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.

Úsek trati mezi Bystřicí nad Olší a státní hranicí se Slovenskou republikou je důležitou součástí třetího mezinárodního tranzitního železničního koridoru a zároveň transevropské dopravní sítě. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy. Na celém devatenáctiki­lometrovém úseku trati se kompletně vyměnil železniční svršek a spodek, opravilo se nebo nově postavilo 29 mostů, 38 propustků, sedm lávek pro pěší, devět přejezdů a další související objekty.

Kompletní rekonstrukcí prošly železniční stanice Mosty u Jablunkova, Návsí a Bystřice nad Olší a zastávky v Mostech u Jablunkova, Bocanovicích a Hrádku ve Slezsku. Samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy až na nástupiště. Bylo postaveno sedm protihlukových stěn v celkové délce 11,2 kilometru a součástí projektu byla i výstavba mostního objektu pro migraci velkých savců.

Na trati u Mostů u Jablunkova se původně nacházely dva jednokolejné tunely z let 1870 a 1917, které již nesplňovaly požárně-bezpečnostní předpisy. V rámci modernizace byl jeden tunel přestavěn na 612 metrů dlouhý dvoukolejný a druhý upraven na únikovou štolu pro složky integrovaného záchranného systému. Nevyužitá část starého tunelu se zasypala.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava na období 2007–2013. Míra spolufinancování EU může dosahovat maximálně 78,99 procenta ze způsobilých nákladů stavby, což odpovídá částce 4 226 228 080 Kč. Financování zbývajících nákladů zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Doprava