Výhybna v Bezděčíně zvýší průjezd nákladních vlaků

06.06.2016 17:33

Bezděčín – Nákladní auta, bagry a stavbaři už několik týdnů pracují na zkapacitnění železniční výhybny v Bezděčíně na trati číslo 071, která vede z Nymburka do Mladé Boleslavi. Toto opatření by mělo zlepšit křižování nákladních vlaků, jejichž vagóny zaberou až 650 metrů.

            V současné době jsou největší problémy s kapacitou mezi Dobrovicí a Mladou Boleslaví. Proto právě v polovině úseku, tedy v Bezděčíně, roste zhruba kilometr dlouhá výhybna.

Stavební změny se však dotknou i železniční stanice v Luštěnicích, kde dojde k prodloužení obou dopravních kolejí na délku 650 metrů. A na dobrovickém záhlaví stanice přibude nové bezbariérové osmdesátimetrové nástupiště.

            V Dobrovici fungují čtyři dopravní koleje. Dvě slouží osobní dopravě, dvě jsou určeny pro potřeby vlečky zdejšího cukrovaru.

            „Stávající jednokolejná trať s počtem železničních stanic, kde se mohou potkávat protijedoucí vlaky, je nyní na hranici svých možností. Pouhé přidání dalšího místa na potkávání umožní odbavit vyšší počet vlaků,“ vysvětlil Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Výhybna je podle něj důležitá i proto, že trať čím dál více využívá Škoda Auto, potažmo další dodavatelé navázaní na automobilový průmysl.

            Marek Illiaš dále řekl, že krátké nákladní vlaky mohou sice stát na mladoboleslavském vlakovém nádraží, ale dlouhé tam mohou jen krátce zastavit.

„Stanice Mladá Boleslav hlavní nádraží je krátká a při stání dlouhý vlak blokuje vjezd vlakům z jiných směrů,“ popsal mluvčí SŽDC.

            Jízdu dlouhých nákladních vlaků proto musí dispečeři naplánovat tak, aby dopravnami s krátkými kolejemi plynule projely do další stanice bez zastavení. To je ale vzhledem k řízení provozu často náročné. V ideálním případě by vlaky musely být kratší a muselo by jich pochopitelně každý den jezdit více.

            Nicméně výhybna Bezděčín i prodloužení stanic v Dobrovici a Luštěnicích umožní navýšit rozsah dopravy z dnešních sedmadvaceti vlaků na výhledových čtyřicet za den.

            Jednokolejná trať 071 z Nymburka do Mladé Boleslavi je jednou z nejvytíženějších v okrese. „Připravujeme také druhou stavbu, jejíž náplní bude výhybna mezi stanicemi Veleliby a Čachovice. Pravděpodobně bychom ji měli začít realizovat zhruba za dva roky,“ konstatoval.

Automobilka v Mladé Boleslavi dnes vypravuje nákladní vlaky, jejich délka je často přes šest set metrů.

Výhybna v Bezděčíně tak umožní, aby se potkaly s protijedoucím vlakem v jakékoliv stanici. Pomohlo by však také prodloužení stanice mladoboleslavského hlavního nádraží. To se ale v blízké době neplánuje.

„Zkoumání různých variant přestavby kolejiště je předmětem připravované studie rychlého spojení Prahy s Libercem,“ dodal mluvčí.

            Práce na výhybně potrvají celý letošní rok. Zbývá dokončit zemní těleso pro druhou kolej a samotná pokládka kolejí. To se ale v červenci neobjede bez výluky. Poté dojde k celkové rekonstrukci stávající koleje. Na podzim pak bude dokončené zabezpečovací a sdělovací zařízení a ohřev výhybek. Stavba, která vyjde na 798 milionů, bude hotová v listopadu.

 

Práce na výhybně potrvají celý letošní rok. Zbývá dokončit zemní těleso pro druhou kolej a samotná pokládka kolejí.

Zdroj: Region- Střední Čechy