Výstavba železničního napojení letiště a průmyslové zóny v Mošnově u Ostravy pokračuje

10.12.2013 00:24

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila rekonstrukci jednokolejné trati mezi Studénkou a Sedlnicemi na Novojičínsku. Úsek byl elektrifikován a jeho kapacita se zvýšila, takže na něj bude moci navázat 3km trať vedoucí na letiště v Mošnově a nová vlečka do průmyslové zóny. Rekonstruovaný úsek je dlouhý přibližně 5,6 km. Rychlost vlaků na opravené trati se zvýší až na 100 km/h. Součástí rekonstrukce byla sanace pražcového podloží s úpravami odvodnění, demontáž kolejového roštu včetně štěrkového lože, zřízení nového železničního svršku a také úpravy mostů.

 Instalováno bylo nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání. Dalším cílem stavby bylo vytvoření podmínek nejen pro výstavbu nové tratě na letiště, ale také pro napojení na průmyslovou zónu. Stávající vlečka bude zrušena a nahrazena vlečkou novou. Na uvolněném místě vznikne území pro potřeby investorů v průmyslové zóně a zároveň se odstraní stávající úrovňové křížení vlečky se silnicí druhé třídy, která bude přivaděčem dálnice D47.

 Železniční trať k mošnovskému letišti se začala stavět před čtvrt rokem. Má stát přes 580 mil. korun a hotova má být do konce roku 2014.

Zdroj: E15