Začala modernizace koridoru mezi Běchovicemi a Úvaly

11.05.2014 08:58

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) oficiálně zahájila v polovině dubna modernizaci traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly, který je součástí prvního mezinárodního železničního koridoru. Stavba společně s dalšími již dokončenými, rozestavěnými nebo připravovanými úseky zajišťuje průjezd tranzitního koridoru uzlem Praha, a to jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu.

Cílem zahájené modernizace je zajistit úpravy geometrických parametrů koleje a odstranit tak jednotlivá omezení rychlosti. Tím bude zajištěna i dostatečná kapacita dráhy a dodržení hygienických limitů hluku a vibrací. Nejvíce očekávaným výsledkem bude přínos vyšší kvality osobní dálkové dopravy, a to zejména z hlediska vyšší kvality pohodlí při cestování a běžné dosahování maximálních možných rychlostí až do rychlosti 160 km/h. Použije se nový typ konstrukce kolejového svršku s pružným upevněním, cestující ocení citelně klidnější jízdu vlaků a občané, kteří bydlí v okolí trati, budou méně obtěžováni hlukem od dráhy.

Postaví se nová nástupiště i zabezpečovací zařízení

V železniční stanici Úvaly a na zastávce Praha-Klánovice se postaví nástupiště, která umožní bezbariérový nástup do nízkopodlažních vozů. Na zastávce v Klánovicích vznikne nový podchod pro cestující. Ve stanici Úvaly bude zrušen stávající nevyhovující podchod u železničního přejezdu. Nahradí ho nový, který bude přímo navazovat na budoucí 1. nástupiště pro vlaky ve směru na Kolín. Instaluje se nové zabezpečovací zařízení, což přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. Realizace stavby bude probíhat postupně za omezeného, případně přerušeného železničního provozu v navrhovaných jednotlivých výlukách po dobu výstavby.

Modernizaci podpoří evropské fondy

Modernizaci za 1,36 miliardy Kč realizuje společnost Viamont DSP. Stavba je navržena na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to až do výše 83,2 procenta. Finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Přípravné práce začaly již v závěru loňského roku, hotovo by mělo být nejpozději do poloviny roku 2016.

Zdroj: E 15