Zásobování benzinem letos zachránily vlaky

08.12.2016 21:57

Pohonné hmoty do Česka přivezlo letos šestkrát víc vlakových souprav státního Čepra než loni. Výrazně navýšil dovoz i koncern PKN Orlen a Slovnaft. Jen tak se podařilo uchránit pumpy před výpadkem rafinerie v Kralupech.

Půl roku byla kvůli vážné havárii úplně mimo provoz jediná výrobna benzinu vČesku – rafinerie Kralupy společnosti Unipetrol. A její druhá česká rafinerie v Litvínově jela jen na částečný výkon. Záchranou se stal dovoz a masivní nasazení vlaků. Pohonné hmoty k nám dopravilo od ledna do září 764 cisternových souprav. To je skoro šestinásobek oproti běžnému stavu.

                Loni za stejné období, kdy obě zdejší rafinerie neměly problém se zásobováním trhu, stačilo státnímu distributorovi paliv Čepru doplnit pro potřebu českých pump pohonné hmoty z ciziny jen ve 130 vlacích. Podrobné údaje o benzinové záchranné akci zveřejnil generální ředitel Čepra Jan Duspěva na konferenci Petrolsummit v Praze.

                Železniční doprava je totiž pro zásobování republiky jen doplňkový zdroj. Naprostou většinu, kolem 90 procent pohonných hmot, distribuuje Čepro po celé zemi prostřednictvím 1100 kilometrů podzemních produktovodů, připojených na rafinerie v Litvínově, Kralupech a bratislavském Slovnaftu.

 

Velký nárůst dovozu

 

Bez omezení k nám nyní dodával paliva rourou v podstatě jen Slovnaft. Podíl železniční dopravy z rafinerií v okolních zemích vzrostl zejména v letních měsících k 50 procentům. Pracovníci skladů Čepra včetně strojvůdců 11 firemních lokotraktorů pracovali na přečerpávání paliva z cisteren vlaků prakticky nonstop. Bez dovolených a za cenu desítek přesčasových hodin.

                „Velký dík za to, že jsme všichni zvládli situaci a na trhu nechyběl jediný litr benzinu, má naše krizová koordinace se Správou státních hmotných rezerv, Unipetrolem a Slovnaftem. Především ale patří dík našim zaměstnancům. Lidské zdroje nejsou v Čepru dimenzované na podobné dlouhodobé zatížení,“ uvedl Duspěva.

                V běžné bezproblémové situaci zajišťuje dovoz kolem desítky vlakových souprav Čepra měsíčně. Letos v nejkritičtějších měsících v červnu a červenci jich přijelo měsíčně do skladů v Česku přes 140, každá v průměru se 20 až 30 cisternami. Pro Čepro zajišťovalo dopravu šest železničních nákladních dopravců.

                Na alternativních dodávkách pohonných hmot z dovozu má zásluhu i bratislavský Slovnaft ze skupiny MOL. Podstatnou roli hrál i majitel Kralup a Litvínova – Unipetrol, který do svých skladů v rafineriích dopravil od zahraničních partnerů i mateřského polského koncernu PKN Orlen desítky vlaků nad rámec běžné situace.

Konkrétní čísla neuvádí, ale zejména v posledních třech měsících se podle informací LN jednalo o objem srovnatelný s Čeprem. „Část dodávek pohonných hmot byla během odstávky kralupské rafinerie zabezpečena palivy .

Zdroj: čtk