Železnice je dopravním prostředkem budoucnosti

25.06.2014 10:14

Společnost Advanced World Transport (AWT) spadá do koncernu známého pod stejným názvem, jenž zastřešuje vedle provozování nákladní železniční dopravy i další činnosti, např.

pronájem železničních vozů, spediční služby či služby v oblasti rekultivace území. V posledních několika letech postupně expanduje i mimo území ČR, a to především díky liberalizaci železniční dopravy a sjednocení některých pravidel pro její provozování. S obchodním ředitelem Edinem Sose jsme hovořili o současné pozici firmy i plánech do budoucna.

 

- Jaká je pozice AWT na trhu železniční nákladní dopravy? Jakým vývojem firma prochází?

 

Skupina AWT v současnosti provozuje vlastními silami okolo 160 lokomotiv a 5100 vagonů na území České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska, ve spolupráci s jinými dopravci pak i na území řady dalších států Evropy. V České republice jsme nejvýznamnějším soukromým železničním dopravcem, máme po ČD Cargo druhý největší tržní podíl. Navíc podíl AWT na celkovém přepravním výkonu a na celkovém množství přepraveného zboží také vytrvale roste – jen letos meziročně zaznamenáváme nárůst o desítky procent. K tomu potřebujeme moderní lokomotivy umožňující provoz na území více států. Snažíme se proto postupně modernizovat a doplňovat náš vozový park, především o elektrické lokomotivy. Nedávno jsme také zřídili mezinárodní dispečink, jenž koordinuje provoz našich vlaků v rámci Evropy.

 

- Jakým dalším výzvám jste jako soukromý dopravce nuceni čelit?

 

Dlouhodobě prosazujeme snížení ceny za užití dopravní cesty, která je pro nákladní dopravu v Česku jedna z nejvyšších v Evropě. Navíc dle našeho názoru není při určení výše tohoto poplatku dodržována jak vnitrostátní legislativa, tak pravidla EU. Nákladní dopravci tak fakticky dotují dopravu osobní, kdy naopak cena za užití kolejí osobním vlakem je nepřiměřeně nízká. V tomto ohledu nám dal za pravdu Drážní úřad, když nedávno vydaným rozhodnutím určil, že při zpoplatnění železnice nemůže docházet k zásadním rozdílům v ceně pro osobní a nákladní dopravu. Je pravdou, že proti tomuto rozhodnutí byla podána odvolání, takže není pravomocné a věc se bude nadále řešit, nicméně očekáváme snížení této ceny pro nákladní dopravu. Její snížení by přispělo k většímu využití železniční infrastruktury – dnes někteří dopravci objíždějí Českou republiku přes Německo a Rakousko, protože tato trasa je vyjde levněji.

 

- Můžete prozradit nějaké podrobnosti o svých nových zakázkách?

 

Za zmínku určitě stojí zajišťování přeprav energetického uhlí pro elektrárnu Chvaletice, která je z hlediska svého objemu určitě zakázkou významnou. Vedle toho zajišťujeme třeba i přepravy uhlí mezi Českem a Rakouskem (např. z Ostravy do Donawitzu). Zajímavými zakázkami jsou přeprava automobilů Porsche Cayenne z Devínské Nové Vsi do Lipska či návozy leteckého benzinu pro Letiště Václava Havla v pražské Ruzyni.

 

- Jak vnímáte budoucnost železniční dopravy?

 

Železnice je dopravní prostředek budoucnosti. Z řady důvodů, už třeba jen energetických. Elektrické lokomotivy dnes dokážou při brzdění vyrábět elektrickou energii, která se vrací do sítě. Jedním z dalších příkladů udržitelnosti železnice je i příklad z Nizozemska, které chce přibližně od roku 2018 zajišťovat napájení všech elektrických vlaků energií, která bude mít původ ve větrných elektrárnách. Samozřejmě železnice nemůže nikdy vytlačit ostatní druhy dopravy, jde spíše o to, změnit poměr těchto druhů dopravy na celkovém objemu přepraveného zboží – železnice musí například spolupracovat se silniční dopravou v rámci kombinované dopravy. Naštěstí využívání kombinované dopravy dlouhodobě zaznamenává rostoucí trend. Sami provozujeme terminál kombinované dopravy Ostrava-Paskov a vidíme, že zájem o služby tohoto druhu dopravy neutuchá. Proto se již nyní zamýšlíme i nad rozšířením terminálu, které však bude záviset i na dalších faktorech. *

 Zdroj: čtk