Železnice v Jablonném slaví výročí výstavou

23.01.2014 10:59

 Uplynulo již 140 let od slavnostního příjezdu prvního vlaku do Jablonného nad Orlicí, kdy došlo k zahájení provozu na železniční trati z Hradce Králové do Dolní Lipky. Kulaté výročí železnice v Jablonném nad Orlicí připomene spolek příznivců železnice "Lokálky nedáme!" výstavou fotografií z historie a současnosti železničního provozu doplněnou dobovými předměty používanými na železnici, vláčky a modelovými kolejišti. Na výstavě lze zakoupit pohlednice a upomínkové předměty s železniční tematikou. Každou sobotu bude pro návštěvníky připravena videoprojekce filmů s železniční tematikou a bude přítomen i průvodce výstavou. Výstava bude zahájena v neděli v 15 hodin ve výstavní síní informačního centra čp. 30 a potrvá do 1. března.

Zdroj: Region