Železniční depozitář se otevře nastálo

16.10.2015 11:20

Chomutovský železniční depozitář Národního technického muzea by měl být přístupný veřejnosti jako běžné muzeum. Doposud byl otevřen jen nárazově. Chomutov re:kult by měl každodenní zpřístupnění expozice zajistit po personální stránce a Národní technické muzeum provede základní adaptaci prostor depozitáře a samozřejmě poskytne odbornou podporu.

            Nejbližší obdobné zařízení je v saském Chemnitzu. Chomutovský železniční depozitář ale nabízí téměř dvojnásobný počet exponátů na větší ploše. Navíc k železničním budovám ve vlastnictví Národního technického muzea přísluší i další pozemky, které umožní rozšíření expozice. V úvahu připadá například interaktivní dětské hřiště na téma železniční historie.

            Národní technické muzeum spravuje v Chomutově největší státní sbírku historických kolejových vozidel na území České republiky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů - od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po kolejový sněhový pluh z roku 1980. K vidění budou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla, která donedávna sloužila v pravidelném provozu u Českých drah a teď jsou připravena pro zachování ve sbírce Národního technického muzea.

            Největším lákadlem budou parní lokomotivy v čele s rychlíkovým Albatrosem 498.106, který v srpnu 1964 vytvořil dosud nepřekonaný rekord parních lokomotiv tehdejších Československých státních drah rychlostí 162 km / hod. Obdiv budí rovněž první poválečná lokomotiva 534.0301, kterou dodaly Škodovy závody už 22. prosince 1945, nebo tramvajová parní lokomotiva Gartenau vyrobená v Linci roku 1887. Stranou pozornosti jistě nezůstane ani část kolekce salonních vozů NTM zastoupená v depozitáři vyhlídkovým salonním vozem Ústeckoteplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonním vozem vyrobeným Kopřivnickou vozovkou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

            Návštěvníci mohou spatřit mimo jiné kolejový rotační parní sněhomet značky Henschel und Sohn z roku 1943 a ozubnicovou tendrovou parní lokomotivu 404.003.

Zdroj:  Chomutovské noviny