Železniční most mezi stanicemi Ústí nad Labem – Střekov a Ústí nad Labem západ čeká rekonstrukce

29.11.2020 11:34
Správa železnic vypisuje zakázku na rekonstrukci mostu, který se nachází na trati mezi stanicemi Ústí nad Labem - Střekov a Ústí nad Labem západ. Jejím předmětem je kromě zpracování záměru projektu také příprava navazujících dokumentací pro vydání společného povolení, provádění stavby a výkon autorského dozoru.

Most převádí jednokolejnou trať přes trvalý vodní tok a Žižkovu ulici, která je přivaděčem k dálnici D8. Samotná realizace stavby se předpokládá na sklonku roku 2022. Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce mostu, při které dojde ke zvýšení jeho zatížitelnosti, přechodnosti a tím i k vyšší bezpečnosti železniční dopravy. Projekt předpokládá výměnu za novou nosnou konstrukci s průběžným kolejovým ložem na nové/sanované spodní stavbě na základě posouzení statiky a stability opěr mostu.

Aktuální odhad celkových investičních nákladů se pohybuje ve výši 82,6 milionu Kč.

Zdroj: sž