Železniční průmysl poroste tempem 2,7 procenta ročně

27.11.2014 10:31

Navzdory nevýraznému ekonomickému růstu a problémům s deficity veřejných rozpočtů v řadě klíčových zemí se světovému železničnímu průmyslu dařilo v období 2011 až 2013 růst tempem 1,5 procenta ročně. Vyplývá to ze studie o světovém železničním trhu, kterou zveřejnila Unie evropského železničního průmyslu UNIFE na veletrhu InnoTrans. Hlavním zpracovatelem dokumentu byla poradenská společnost Roland Berger Strategy Consultants.

Pro následujících šest let na základě objednávek a trendů lze očekávat posílení, růst by mohl dosahovat až 2,7 procenta ročně. Prezident výrobce kolejové techniky Bombardier Transportation a předseda UNIFE Lutz Bertling při prezentaci studie uvedl, že „očekávaný růst zakázek pro železniční průmysl odráží rostoucí potřebu trvale udržitelné mobility. Globální trendy, jako je celosvětově pokračující urbanizace, vytvářejí poptávku po moderních dopravních řešeních, ze kterých může dlouhodobě profitovat i železniční průmysl.“

Podle zpracovatelů studie budou v následujících šesti letech nejsilněji růst trhy v Latinské Americe, v oblasti Asie/Pacifik a také severoamerické zóny volného obchodu NAFTA (USA, Kanada a Mexiko). Velké investiční projekty se očekávají v Brazílii, Kolumbii, Číně a Spojených státech. Afrika a země Blízkého a Středního východu si zřejmě udrží současné tempo rozvoje trhu. Generální ředitel UNIFE Philippe Citroën dodal, že evropský železniční průmysl má ve světě dominantní postavení. „Výroba komponent pro železnici patří mezi několik málo odvětví, ve kterých je Evropa ve světovém kontextu lídrem trhu. Očekáváme, že se podaří naši výjimečnou pozici udržet, protože pokračujeme v masivních investicích do výzkumu a vývoje,“ řekl.

Jak dále uvedl, podpořit růst železnice by měly různé evropské ini-ciativy na podporu inovací v železničním sektoru, jako jsou Shift2Rail, Connecting Europe Facility a schválení čtvrtého železničního balíčku.

Studie UNIFE World Rail Market je již pátou v pořadí, dokument je pravidelně vydáván v dvouleté periodě od roku 2006. Letošní vydání se zaměřilo především na dva globální železniční trhy – USA a Rusko. Značná pozornost je ovšem věnována také alternativním formám financování, které by pomohly vyřešit přetrvávající potíže s veřejnými rozpočty. Zapojení soukromého sektoru může přinést nové zajímavé příležitosti a posílí efektivitu celého železničního systému.

Zdroj: Doprava