Železniční trať Liberec – Tanvald bude rychlejší

07.11.2014 05:13

Trať Liberec - Tanvald pamatuje už 120 let, i v současnosti přitom denně přepravuje stovky lidí. Rekonstrukce tohoto úseku je tedy zcela nezbytná pro další rozvoj celého regionu. Jejím výsledkem bude především rychlejší a bezpečnější cesta mezi Libercem a Tanvaldem. To mimo jiné umožní i požadovaný třicetiminutový interval vlaků,“ vysvětlil přínosy generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Cestující ocení také větší komfort při pohybu v železničních stanicích a zastávkách. Kolejové úpravy na trati si vyžádají výstavbu nových nástupišť ve stanicích Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka a Tanvald. Pohodlněji se budou cestující cítit také na zastávkách v Jablonci nad Nisou, v Jabloneckých Pasekách a v Lučanech nad Nisou, kde zároveň vzniknou centrální přechody a přístupové chodníky.

Důležitou součástí výstavby je rovněž posílení bezpečnostních prvků na trati. Rekonstrukce čeká železniční přejezdy, do kterých zasáhnou stavební úpravy železničního svršku a spodku. Na ostatní přejezdy stavbaři nainstalují nová zabezpečovací zařízení.

Rekonstrukce zlepší také provozní vlastnosti trati mezi Libercem a Tanvaldem. Po celém úseku bude položena nová kabelizace sdělovací a zabezpečovací technologie. Provoz bude řídit dálkově dispečerské pracoviště v železniční stanici Liberec. Plynulejší dopravu v zimních měsících zajistí instalace elektrického ohřevu výhybek.    

Realizaci projektu zkomplikovaly souběžné či navazující stavby, které bylo nutné vzájemně zkoordinovat. Navíc došlo k termínové kolizi s mimodrážními investičními akcemi místní správy, například modernizací tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou či rekonstrukcí několika komunikací. Z těchto důvodů byl harmonogram Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald rozdělen na dvě části. Většinu stavebních prací by měli stavbaři provést ještě letos, zbytek dokončí v příštím roce.

Stavba s názvem Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald bude stát 876 218 916 Kč. Výstavbu spolufinancuje Evropská unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava, a to ve výši 650 801 236 Kč, což činí 80,01 % způsobilých nákladů. Zbývající finanční prostředky z národních zdrojů poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončení všech prací je plánováno na září roku 2015.

Zdroj: Doprava