Zkušební okruh ve Velké Británii

10.09.2020 12:09

Od roku 2017 připravuje vláda Walesu projekt železničního zkušebního centra poblíž města Swansea.

Důvodem je neustávající příliv nových vozidel na britské železnice i do systémů MHD, která jsou z důvodu omezených domácích kapacit často testována jinde, ale také stále se rozšiřující výrobní základna v zemi. Dokončení záměru se předpokládá v letech 2023 - 24. Podrobnější informace o projektu s názvem „Global Centre Of Rail Excellence in South West Wales“ 

Zdroj: Doprava