Zkušební provoz nových eskalátorů

19.04.2020 21:21

Správa železnic zahájí na konci dubna zkušební provoz čtveřice nových eskalátorů na ostravském hlavním nádraží. Pohyblivé schody umožní pohodlnější přístup z odbavovací haly do nadchodu, který spojuje jednotlivá nástupiště ve stanici. Práce probíhaly od loňského srpna, celková výše nákladů dosahuje téměř 22 milionů korun. Nové eskalátory doplní výtahy, které byly v odbavovací hale hlavního nádraží vybudovány v roce 2017.

Pohodlný přístup cestujících od pokladen do druhého nadzemního podlaží dosud zajišťoval pouze jeden eskalátor, který byl z obou stran obklopen pevnými schodišti. V rámci prací nejprve došlo k demontáži původního eskalátoru a vestaveb pod ním a pod schody. Následovalo odbourání pravého schodiště, vybourání části stropu, několika příček a také stropu suterénu. Poté mohla být vybudována dvojice eskalátorů, kterou doplňuje jedno schodiště.

Řezání a bourání železobetonových konstrukcí, probíhalo v nočních hodinách o sobotách a nedělích.

Eskalátory o šířce 1 metr umožní obousměrný provoz mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Na ně naváže další dvojice pohyblivých schodů o šířce 80 centimetrů, které nahradily dosavadní schodiště. Cestující se po nich dostanou do třetího nadzemního podlaží, které se nachází v úrovni staničního nadchodu.

Zdroj: Doprava