Zvýšení platů rakouským železničářům zmrazil Evropský soud

06.02.2015 16:55

- Evropský soud ve čtvrtek zmrazil tendence vedení rakouského dopravce ÖBB na plánované zvyšování mezd svých zaměstnanců. Podle vyjádření soudu, jsou v mnoha bodech plány na zvýšení tabulkových mezd u některých profesí značně diskriminační, zohledňují především věk zaměstnance, a také jeho dobu po kterou trvá zaměstnanecký poměr. Na Evropský soud se proto koncem minulého roku obrátila odborová organizace.

EU: Diskriminace na základě věku, nikoliv odbornosti - je nepřípustná

Program pro zvyšování mezd je přitom dle vyjádření soudu diskriminační, tedy že neřeší odbornost konkrétního zaměstnance, ale pouze jeho věk. V Rakousku u ÖBB pracuje řada odborných profesí s věkem od 22 do 34 let, což je i nejpočetnější skupina zaměstnanců tzv. v terénu. Soud dopravci doporučil zvyšování mezd dle odbornosti, nikoliv podle věku zaměstnance, v opačném případě je to v rozporu s unijními směrnicemi. ÖBB je navíc velmi silným odběratelem dotací z fondů EU na železniční projekty, uvedenému doporučení tedy nejspíš hodlá vyhovět.

Rakouský dopravce tak bude muset vyplatit i ponížené platy od roku 2010 doposud, kdy aplikaci této směrnice v interním hodnocení platového zařazení aplikoval, národ na zpětné doplacení takové mzdy, bude mít dle prvních odhadů až 6900 zaměstnanců. Evropská unie přitom dlouhodobě proti kličkám v jednotném právním výkladu EU bojuje, ačkoliv odhalení skrytých neduhů řeší, z více jak 80 procent ale koná až na konkrétní informace, což jsou většinou odbory, pracovní skupiny nebo jednotlivé externí firmy které pro ÖBB zajišťují outsourcing.

Zdroj: ČTK